Cara Untuk Menangani Masalah Stress

stressStress berlaku apabila seseorang menghadapi masalah besar dan berfikiran negative terhdap sesuatu perkara. Terlalu banyak faktor yang menyebabkan stress berlaku dalam seseorang individu.Antara punca stress adalah mengalami masalah hidup seperti masalah kewangan, rumahtangga, persahabatandan stress juga disebabkan oleh faktor sekeliling.

Tanpa disedari, stress akan memberikan kesan buruk kepada kesihatan manusia jika mengalami tekanan yang berterusan. Oleh yang demikian, individu haruslah bijak untuk menangani masalah stress yang selalu berlaku dalam diri manusia.

Antara cara untuk mengatasi masalah stress adalah mengatur pemakanan yang betul. Makanan adalah penting untuk individu mempunyai tenaga bagi menjalankan aktiviti harian.

Pemilihan makanan akan mempengaruhi tenaga kita sekaligus mengurangkan perasaan stress tersebut timbul. Tambahan lagi, pengambilan makanan secara diet yang seimbang juga akan dapat menambah zat makanan yang diperlukan dalam tubuh badan manusia. Dengan itu, adalah amat penting untuk mengambil makanan yang menjamin kesihatan tubuh badan.

Langkah seterusnya berfikiran positif. Hal ini amat penting untuk kita berfikir secara bernas dan bijak ketika berada dalam sesuatu situasi yang tegang. Semua masalah boleh diselesaikan jika kita berfikir secara positif dan rasional dan stress hanya akan membebanka nmasalah yang timbul dalamdiri seseorang.

Oleh itu, seseorang akan lebih mudah mengawal emosi jika berfikiran positif dan bersedia untuk mencari altenatif penyelesaian yang terbaik dalam usaha menyelesaikan masalah tanpa perlu mempengaruhi kesihatan diri sendiri.  Selain itu, individu juga tidak perlu membeban kandiri masing-masing. Hal ini berlaku apabila seseorang itu menaruh harapan yang tinggi dalam sesuatu perkara hingga terlupa akan kemampuan diri yang dimiliki beliau. Oleh itu, individu harus sedarakan kemampuan kita kerana stess akan berlaku jika kita tidak mendapat apa yang diinginkan atau mengalami kegagalan. Lalu, jalan penyelesaian adalah melakukan tugasan secara sistematik agar perasaan stress dapat dielakkan dari semasa ke semasa.

Berehat juga boleh mengatasi masalah stress. Kebiasaannya, individu yang mengalami stress akan sibuk dan kekurangan masa untuk tidur. Hal ini bermaksud, tubuh badan tidak memperolehi rehat yang secukupnya lalu ia akan memudaratkan kesihatan seseorang. oleh yang demikian, seseorang individu hendaklah mengatur masa tidur dan rehat secara sistematik agar tubuh badan tidak menjadi lemah. Tambahan lagi, beriadah dan mendengar music secaraber sendiri juga boleh merehatkan minda daripada masalah stress.

Alternatif yang seterusnya ialah berkomunikasi dengan keluarga dan rakan-rakan. Sebagai seorang manusia, kita hendaklah berinteraksi dengan orang lain agar hidup tidak berseorangan. Hal ini kerana berseorangan juga boleh menimbulkan perasaan stress. Kita perlukan seseorang untuk menyokong dan mendorong supaya hidup lebih bermotivasi dan ia jugaa kan menghilangkan rasa rungsing yang berada dalam fikiran. Olehitu, individu haruslah meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan pada masa kelapangan.

search terms:

karangan cara menangani stress,langkah-langkah menangani tekanan perasaan,ulasan cara cara menangani tekanan,karangan cara-cara menangani stres,cara-cara menangani stres,langkah mengatasi tekanan terhadap plajar spm,karangan cara cara menangani stres,karangan cara cara menangani stress,karangan cara menangani stres,cara cara menangani stress karangan,cara menangani stres karangan,karangan spm cara-cara menangani stress,cara mengatasi stress karangan,ulasan cara cara mengatasi stress,cara cara menangani stress karangan spm,langkah mengatasi stress dengan menjaga kesihatam,langkah langkah menangani masalah stres,kesihatan langkah langkah menangani tekanan perasaan,karangan cara mengurangkan stres dalam english,contoh karangan spm cara cara menangani stres,contoh karangan spm cara-cara menangani stres,contoh karangan UPSR:laporan-cara cara mengatasi stres,jelaskan cara mengatasi stres karangan,karangan cara cara menangani stres spm,karangan menghilangkan stres,cara-cara menangani stress(karangan),masalah yang dihadapi untuk menangani stres,cara menangani stress karangan spm,cara menangani stress di kalangan pelajar,cara cara untuk mengurangkan masalah stres dalam kalangan rakyat malaysia,contoh karangan cara cara menangani stress,cara-cara menangani stres karangan,rumusan cara cara mengatasi stres,ulasan cara cara cara menangani tekanan format pt3,karangan punca murid stres spm,karangan spm cara hilangkan stress,rumusan cara-cara mengatasi tekanan perasaan,Rumusan langkah langkah menangani stres dan punca punca yang mengakibatkan stres dalam kalangan masyarakat,karangan pt3 cara cara menangani stres,karangan mengenai stress di kalangan masyarakat,karangan esay tentang stress,karangan langkah mengatasi masalah stres pelajar,ulasan yang bertajuk cara cara menangani stres tahap sekolah rendah,karangan langkah mengatasi masalah tekanan,karangan langkah-langkah menangani tekanan perasaan,ulasan yang bertajuk cara cara menangani stres,ulasan tentang cara cara menangani stres,karangan lengkap: cara cara menangani stress,karangan spm cara menangani stress,karangan spm cara-cara menangani stres,langkah menangani stres esei,langkah langkah mengatasi tekanan,langkah-langkah menangani masalah stress,kesimpulan karangancara cara menangani stres,Masalah-masalah yang dihadapi untuk menagani tekanan dalam kalangan pelajar,punca stress dalam kalangan masyarakat karangan stpm,kerangka karangan bertajuk stres,rangka karangan cara menangani stress,karangan usaha untuk menangani tekanan,karangan usaha menangani stres,karangan universiti cara-cara menangani stres,rumusan cara cara hilangkan stress,karangan tidur boleh menghilangkan stresa,karangan tekanan hidup,karangan stpm (stres),Karangan ulasan cara cara menangani stress,karangan tinggi cara untuk menangani stres,bina ayat tentang cara cara mengatasi pencemaranj,cara menjaga kebersihan diri-bijak menangabi stres,Cara pelajar mengatasi stress,cara-cara menangani stress dalam kalangan pelajar,cara-cara untuk mengurangkan masalah stres dalam kalangan rakyat malaysia,contoh karangan bahagian b spm masalah stres yang dihadapi pelajar,bina ayat cara mengatasi stres,contoh karangan cara menangani stres,contoh karangan cara menangani tekanan,contoh karangan cara-cara menangani stres,cara mengatasi stress bagi pelajar,cara menangani tekanan remaja,caa-cara untuk mengatasi stres spm,cara cara menangani stres contoh karangan spm,cara cara menangani stres karangan spm,cara cara menangani stress essay spm,cara cara menangani tekanan ulasan,cara cara mengatasi stress karangan,cara cara mengatasi stress karangan upsr,cara menangani stress dalam kalangan remaja,cara menangani stress format stpm,contoh karangan para pelajar menangani stres,contoh karangan punca murid stress,contoh karangan spm cara menghilangkan stres,karangan bahagian A menangani masalah stres,karangan bahagian B cara menangani stres,karangan cara cara menangani tekanan hidup,karangan cara cara mengatasi stres cara upsr,karangan cara menanga,karangan cara menangani strees,karangan cara menangani stress berfikiran positif,karangan cara mengatasi tekanan hidup,karangan cara-cara mengatasi masalah tekanan,karangan bahagian A cara cara menangani tekanan hidup,Karanga ulasan upsr tentang cara-cara menangani stress,contoh karangan spm cara-cara menangani stress,contoh karangan tentang bagaimana stres berlaku,contoh karangan ulasan cara menglihangkan stress,Contoh rumusan menangani masalah stress,contoh ulasan tentang cara cara mengatasi stres,definisi mengatasi tekanan,esei tentang cara mengurus stress,faktor tekanan kewangan karngan kesihatan mental stpm bm,huraikan cara menangani tekanan hidup,karangan cemerlang spm cara cara menangani stres

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous:

Next: